ویرانه‌های جنگ اسراییل علیه غزه سوژه عکاس ونتی‌فیر

تیر 11, 1400
بانی‌فیلم: بمباران نوار غزه از سوی اسراییل و ویرانه‌های به جا مانده از جنگ غزه، سوژه عکاس ونتی ‌فیر شد. پیتر ون آگتمائل با ثبت این تصویر نشان می‌دهد که پس از جنگ خانمان‌سوز و ویرانگر، همچنان زندگی در این گوشه از خاورمیانه ادامه دارد! سایت ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات