جنبشی که هنرمندان خاطی را از هالیوود طرد کرد

1401-01-16
جنبش «من_هم» که از سال ۲۰۱۷ در جهان برجسته شد، صنعت هالیوود را زیرورو کرد و از بسیاری از سوءرفتارهای اهالی شهرت و قدرت پرده برداشت. این جنبش باعث شد بسیاری از بازیگران شناخته شده از جمله کوین اسپیسی از هالیوود طرد شوند. به گزارش ایرنا، دوازدهم فروردین ماه امسال ...