«خندوانه»؛ راندن در سرپایینی با دنده خلاص!

تیر 27, 1401
بانی‌فیلم: از مدت‌ها پیش می‌شد حدس زد که سرنوشت برنامه «خندوانه» پایان چندان خوشی نخواهد داشت؛ پایین آمدن میزان اقبال عمومی و توجه تماشاگران به این برنامه رامبد جوان، از مهم‌ترین عواملی بود که پایان محتوم این تولید شبکه نسیم را متصور می‌کرد.ت عوامل موثر افت شدید «خندوانه» و پایین آمدن میزان محبوبیت آن ...