حضور «آتابای» در جشنواره «منار صوفیه» بلغارستان

1400-09-20
فیلم سینمایی آتابای، ساخته نیکی کریمی در بخش رقابتی فیلم های داستانی جشنواره «منار صوفیه» بلغارستان به نمایش گذاشته خواهد شد. به گزارش رسیده، پنجمین فیلم نیکی کریمی پیش از این در بخش رقابتی جشنواره کمبریج انگلستان، مراسم جوایز سینمایی آسیاپاسیفیک و جشنواره فجر به نمایش در آمده بود. جشنواره ...