رادیوی ۸۲ساله؛ از معمای پلیسی جانی دالر تا ارکستر گل‌های داوود پیرنیا

اردیبهشت 4, 1401
رادیو امروز در ایران ۸۲ ساله می‌شود و در این مسیر به گفته‌ی مدیرانش نیازمند همراهی مردمی است که مخاطب هوشمند و اهل خرد هستند. رادیو، محملی برای گفتمانی مردمی است و به مدد تنوع مخاطب می‌تواند عرصه‌ای برای شنیدن و شنیده شدن همه‌ی صداها باشد. سالگرد رادیو بهانه‌ای تقویمی است برای بازگشت به ...