درمانده شده‌ایم!

1400-06-01
یادداشت دکتر فاطمه عبدی* هر روز منتظر اعلام آمار روزانه قربانیان کرونا هستیم. امروز چند نفر؟! کم کم این آمار بار هیجانی خود را از دست داده‌اند و گویا تنها یک عدد هستند. هر روز بیش از چند صد تن و شاید بنا به قولی واقعی‌تر بیش از ...