یک مدرس ارتباطات: با مردم گفت‌وگو کنیم

سپتامبر 23, 2022
یک مدرس ارتباطات در یادداشتی با تاکید بر اصل «گفت‌وگو» درباره الگو و سبک ارتباطی مدیران و جامعه به بیان توضیحاتی پرداخت. حمید شکری خانقاه ـ مدرس دانشگاه ـ در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده نوشته است: «ما در زندگی شخصی، اجتماعی و سازمانی همواره به دنبال ...
مرگ ناشی از کرونا - بهشت زهرا

درمانده شده‌ایم!

آگوست 23, 2021
یادداشت دکتر فاطمه عبدی* هر روز منتظر اعلام آمار روزانه قربانیان کرونا هستیم. امروز چند نفر؟! کم کم این آمار بار هیجانی خود را از دست داده‌اند و گویا تنها یک عدد هستند. هر روز بیش از چند صد تن و شاید بنا به قولی واقعی‌تر بیش از ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات