نامه اعتراضی ۲۸۰ هنرمند تئاتر خیابانی به وزیر ارشاد!

فروردین 29, 1400
بیش از ۲۸۰ هنرمند معترض تئاتر خیابانی در اعتراض به ناعدالتی‌ها و وضعیت نامناسب این حوزه از تئاتر به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نامه نوشتند. به گزارش مهر، هنرمندان تئاتر خیابانی در قالب بیانیه‌ای نسبت به شرایط موجود، ناعدالتی‌ها و روند معیوب فعالیت‌های نمایش خیابانی ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات