تورج منصوری: سینما یک شغل نیست بلکه یکجور زندگی است!

1400-06-19
به مناسبت روز ملی سینما و در ادامه سلسله نشست‌های تاریخ شفاهی موزه سینمای ایران با تورج منصوری از پیشکسوتان عرصه فیلمبرداری سینما گفت‌وگویی تفصیلی داشته است. به گزارش مهر، به مناسبت روز ملی سینما و در ادامه سلسله نشست‌های تاریخ شفاهی، موزه سینمای ایران طی یک ...