تهدید عجیب خزاعی و چالش بی‌قانونی سینما!

اردیبهشت 21, 1401
آیا رئیس سازمان سینمایی قدرت تنبیه عوامل سینما را دارد؟رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به همکارها با پروژه‌های بدون پروانه ساخت هشدار داده و تهدید کرده عوامل سینما که با این پروژه‌ها همکاری می‌کنند، تنبیه خواهند شد اما آیا اساساً رئیس سازمان سینمایی می‌تواند تنبیهاتی را اعمال کند که مطابق با ...