میزان مقبولیت فیلم‌ها در کن۷۴؛ لطفاً دست بزنید!

تیر 23, 1400
بانی‌فیلم: میزان تشویق تماشاگران پس از دیدن فیلم‌های بخش مسابقه فستیوال کن، و مدت زمان دست زدن آنان، شاید یکی از نشانه‌های قابل اتکا در گمانی‌زنی برای کسب موفقیت فیلم‌ها در این رویداد فرانسوی باشد! اما چگونه می‌توان اهمیت این مقبولیت و تفاوت در میزان استقبال فیلم‌ها را سنجید و از یکدیگر تفکیک ...