ویژگی اعتراضات اخیر؛ فیلم‌هایی که یک ملت را شوکه کرد

شهریور 30, 1401
در ساعات پایانی روزهای اخیر در برخی نقاط کشور شاهد تجمعات اعتراضی بودیم. تجمعاتی که خیلی زود رنگ و بوی خشونت گرفت. به گزارش ایسنا، در سال‌های اخیر در موضوعاتی نظیر گرانی بنزین و سقوط هواپیمای اوکراینی شاهد تجمعات اعتراضی در سطح کشور بودیم، اما تجمعات روزهای اخیر از نظر گستره و نوع اعتراضات با تجارب سال‌های اخیر ...