نوروز در تخت‌جمشید

1399-12-30
نوروز ریشه عمیقی در ایران باستان دارد و پرسپولیس (تخت‌جمشید) پایتختی بود که آیین‌های مهمی همچون نوروز در آن جشن گرفته می‌شد، در بقایای بازمانده از کاخ‌ها نقش‌هایی حجاری‌ شده که گویای این ماجراست. به گزارش ایسنا، نوروز هشتم مهرماه سال ۱۳۸۸ در یونسکو ثبت ...