نوروز در تخت‌جمشید

اسفند 30, 1399
نوروز ریشه عمیقی در ایران باستان دارد و پرسپولیس (تخت‌جمشید) پایتختی بود که آیین‌های مهمی همچون نوروز در آن جشن گرفته می‌شد، در بقایای بازمانده از کاخ‌ها نقش‌هایی حجاری‌ شده که گویای این ماجراست. به گزارش ایسنا، نوروز هشتم مهرماه سال ۱۳۸۸ در یونسکو ثبت ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات