جوابیه «بهمن سبز» به اظهارات سخنگوی شورای صنفی نمایش

1400-06-15
موسسه بهمن سبز در پی انتقاد دبیر شورای صنفی نمایش مبنی بر صحبت‌های اخیر مصطفی حسینی مدیرعامل این موسسه، نسبت به فرایند تشکیل کمیته راهبردی نظارت بر سمفا، واکنش نشان داد. به گزارش روابط عمومی این موسسه،، جوابیه این بهمن سبز بر گفته‌های اخیر دبیر شورای صنفی نمایش ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات