جوابیه «بهمن سبز» به اظهارات سخنگوی شورای صنفی نمایش

شهریور 15, 1400
موسسه بهمن سبز در پی انتقاد دبیر شورای صنفی نمایش مبنی بر صحبت‌های اخیر مصطفی حسینی مدیرعامل این موسسه، نسبت به فرایند تشکیل کمیته راهبردی نظارت بر سمفا، واکنش نشان داد. به گزارش روابط عمومی این موسسه،، جوابیه این بهمن سبز بر گفته‌های اخیر دبیر شورای صنفی نمایش به شرح زیر است: 1. موسسه بهمن سبز در تمام ...