آماردهی فارابی از تولیدات سینمایی

1400-02-20
بانی‌فیلم: ارسال آمار تولید توسط روابط عمومی بیناد فارابی از فرط تکراری بودن و اعلام آمار و ارقامی که در صحت برخی از آنها شک و تردیدهای جدی وجود دارد،‌ افکار عمومی را اقناع نمی‌کند. ایجاد تغییر در تیتر خبرهای ارسالی با این امید که در رسانه‌های ...
بنیاد فارابی

توضیح دیرهنگام فارابی درباره ادعای وام دادن به محسن دامادی

1400-01-23
پیرو انتشار یادداشت محسن دامادی در بانی‌فیلم، بنیاد فارابی در توضیحی دیرهنگام نسبت به تصحیح ادعای اهدای وام به این فیلمساز، مطلبی را برای رسانه‌ها ارسال کرد. روابط عمومی این بنیاد نوشت: در پی انتشار یادداشتی با عنوان «اندر حکایت وام دولت به نام کی؟ به کامِ کی ...