معماری ایرانی شگفتی واقعی از کره خاکی

تیر 27, 1400
بانی‌فیلم: شگفتی جهانیان از معماری بناهای تاریخی ایران، همیشه بهانه‌ای برای انتشار تصاویری از این معماری‌هاست. سایت historyphotographed با انتشار ده تصویر از بناهای مختلف تاریخی و دینی ایران در شرح آنها نوشته: جزئیات چشمگیر هندسه پیچیده و الگوهای پیچیده ایران. این عناصر متمایز ساختاری معماری ایرانی واقعاً یک شگفتی از این کره خاکی است. این بناها ...