شاهین فرهت: همیشه شنونده برنامه «گلهای رنگارنگ» رادیو بوده‌ام

شهریور 22, 1400
شاهین فرهت در پاسخ به اینکه از بین آثار سمفونی خود کدام اثر را ترجیح می‌دهد؟ گفت: آنها مثل بچه‌های من هستند. نمی‌توان بین آنها فرقی گذاشت؛ البته به سمفونی‌های “تهران” و “فردوسی” می‌توان به عنوان بهترین‌ها اشاره کرد. به گزارش ایسنا، این هنرمند در پاسخ به این سوال که ...