فراستی بازهم از «قهرمان» فرهادی انتقاد کرد؛ این بار شدیدتر!

آذر 7, 1400
منتقد برنامه هفت: «قهرمان» از نمای اول تا آخر گدای جایزه است فیلم نمی‌تواند روی پای خودش بایستد مسعود فراستی گفت: روشن است که فیلم «قهرمان» جایزه می‌خواهد وگرنه خود فیلم به عنوان یک پیکر واحد زنده که با ما تعامل می‌کند، نیست. این فیلم‌ از نمای ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات