«بازی مرکب»؛ من اسب نیستم!

اکتبر 14, 2021
دکتر فاطمه عبدی / روانشناس اهل بازی‌های کامپیوتری نیستم. خوب یا بد. شاید از نظر عده‌ای به نظر عقب‌ماندگی از زمان، پیشرفت و تکنولوژی‌های جدید بیاید اما حتی زمانی که کودکانم با شوق و شیفتگی کاراکترهای منفی بازی‌هایشان را میکشتند، می ترسیدم! ترس از این که ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات