بازگشت دوباره بیماری سجادپور

1400-05-11
علیرضا سجادپور که با بازگشت دوباره بیماری برای یک جراحی احتمالی دیگر آماده می‌شود، از صف طولانی درخواست‌ها برای دریافت پروانه ساخت و سرمایه‌هایی که در رکود سینما هم فراهم می‌شوند ابراز تعجب کرد. سجادپور که چندی قبل یک فیلم سینمایی را به عنوان تهیه‌کننده ...