اوضاع نابسامان سینما، «داد» رییس شورای نمایش را هم درآورد!

مهر 27, 1401
بانی‌فیلم: وقتی همایون اسعدیان که رییس شورای صنفی نمایش هم هست و در سال‌ها اخیر در بیشتر شوراها اعم از دولتی و صنفی عضویت و حضور دائمی داشته می‌گوید که «باید برای حفظ سینما کاری کرد» حتما اوضاع فیلم و سینما خیلی نابسامان است! سازمان سینمایی دولت سیزدهم هم که بیشتر در نقش کمک درمانگر، به شکل ...