به جای دوستی با مردم راه دشمنی‌ برگزیده‌اید

آذر 25, 1400
انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران در بیانیه‌ای به سخنان‌ یکی از نمایندگان‌ مجلس شورای اسلامی درباره ساز و موسیقی واکنش نشان داده و گفت که «به جای دوستی با مردم راه دشمنی‌ برگزیده‌اید.» به گزارش ایسنا، در بخش‌هایی از این بیانیه‌ آمده است: «در چند روز اخیر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص موسیقی و ...