انتقاد یک شاعر از پارازیت، سریال «گاندو» و طرح صیانت مجلس

شهریور 1, 1400
محمود حبیبی‌ کسبی با بیان این‌که “ما عرصه فرهنگ و رسانه را باخته‌ایم” می‌گوید: تا وقتی بخواهیم به شکل سلبی، دستوری، نظامی و با پارازیت و ممنوع کردن مقابل هجوم رسانه‌ای غرب بایستیم این شکست ادامه پیدا خواهد کرد و سنگین‌تر هم خواهد ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات