انتشار «نگارستان گمشده» کتابی درباره‌ نقاشی و هنر عصر قاجار

شهریور 6, 1400
کتاب «نگارستان گمشده» شامل 9 مقاله درباره‌ی نقاشی و هنر عصر قاجار نوشته‌ی لیلا دیبا با ترجمه‌ی علیرضا بهارلو از سوی انتشارات خط و طرح منتشر شد. به گزتذش رسیده، مطالعه‌ی هنر قاجار در سال‌های اخیر مورد توجه پژوهشگران هنر بوده است. در این میان ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات