فیلم‌ها در مسلخ اوضاع کرونایی؛ سال سقوط، سال فرار؟!

فروردین 4, 1400
سال ۱۴۰۰ پایانی خوش‌خیم برای چهارمین رییس سازمان سینمایی خواهد بود؟! بانی‌فیلم: به نظر نمی‌آمد پیش‌بینی اوضاع نابسامان اکران فیلم‌ها در نوروز۱۴۰۰ در سالن‌های سینما چندان دشوار باشد؛ مردم خسته از روزگار کرونایی به اضافه تنگناهای اقتصادی دیگر حوصله‌ای برای تماشای فیلم‌ها باقی نمی‌گذارد موضوعی که سازمان عریض و طویل سینمایی ...