پایان تصویربرداری فیلم تلویزیونی «اردوگاه خلوت»

فروردین 22, 1400
تصویربرداری فیلم تلویزیونی «اردوگاه خلوت» به کارگردانی حسین ابراهیمی دستگردی در استان چهارمحال و بختیاری به پایان رسید. به گزارش مشاور رسانه ای، تصویربرداری فیلم تلویزیونی «اردوگاه خلوت» به کارگردانی حسین ابراهیمی دستگردی، نویسندگی مهرانه شاه منصوریان و تهیه کنندگی فردین جلیل روز گذشته 21 فروردین ماه به پایان رسید ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات