همایون و نیمه دیگرش محمدعلی تبریزیان؛ آکتور دیروز سینما با انبوهی از کاراکترهای به یادماندنی

تیر 22, 1400,
جمشید پوراحمد همایون تنها بازمانده نسل دیروز بزرگان سینمای ایران است. بدون شک و با آرزو برای همایون که به صدسالگی خواهد رسید، آن روز برایش خواهند نوشت؛ همایون، هنرمندی که هزار سال را در صد سال زندگی کرد! * همایون یکی از سوپراستارهای نسل کودکی من و نسل‌های بعداز من است؛ او پس از سپری کردن و گذشت نزدیک ...