هالیوود: آزارگران جنسی و سوءاستفاده‌کنندگان از قدرت عذرخواهی می‌کنند

1400-02-02
بانی‌فیلم: سقوط اخلاقی در سینمای آمریکا با رسانه‌ای شدن برخی خبرها و دادگاهی شدن برخی چهره‌های سرشناس سینمایی به دلیل آزار و اذیت جنسی، روی دیگر سکه سینما را نشان داد! گسترش جنبش me too و کشانده شپه پای چهره‌های معروف سینمایی به پرونده آزار و ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات