از «دو سر برد دو سر باخت» تا «قهرمان»؛ نوشتارهایی برای یافتن حقیقت

1401-01-24
بانی‌فیلم: مثل هر پدیده‌ دیگری، ماجرای شکایت یک مستندساز از اصغر فرهادی، دو سویه دارد؛ موافق و مخالف! در حالی که از دو سه روز پیش زمزمه ریاست اصغر فرهادی در هیات داوران جشنواره کن به گوش می‌رسد، اما این خبر خوشحال‌کننده برای سینمای ایران نتوانست موضوع ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات