انتشار اسناد فیلم «گاو»

شهریور 2, 1400
اسناد زیادی درباره فیلم «گاو» در آرشیو ملی ایران (سازمان اسناد و کتابخانه ملی) نگهداری می‌شود که شامل قراردادها، هزینه‌های ساخت، اکران و توفیقات بین‌المللی و مخالفت‌ با نمایش آن خارج از کشور است که در قالب این مجموعه منتشر می‌شود. به گزارش ایرنا، ارشیو اسناد ملی سندنامه شماره ۱۵ را با عنوان اسرار گاو منتشر ...