خاستگاه مسیحیت؛ موضوع کار تازه اسکورسیزی

1400-02-05
مارتین اسکورسیزی کارگردان پرآوازه آمریکایی که ۳۳ سال پیش با فیلم جنجالی «آخرین وسوسه مسیح» خشم بنیادگرایان مسیحی را برانگیخت، حالا در یک سریال جدید به خاستگاه دین مسیحیت می‌پردازد. به گزارش ایرنا به نقل از ایندی وایر، از راننده تاکسی و گاو خشمگین گرفته تا آخرین وسوسه مسیح ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات