11:53

معاون میراث فرهنگی استان تهران به دنبال تخریب ساختمان همجوار تماشاخانهسنگلج که تهدیدی برای این بنای تاریخی ثبت‌شده در فهرست میراث ملی اعلام شدهاست، گفت: شهرداری از میراث فرهنگی قبل از عید استعلام گرفته بود و براساسپاسخی که به آن داده شده است، سازه جدید طبق ضوابط حریم مصوب بافت سنگلجمی‌تواند تا ۱۲ متر ارتفاع داشته باشد.

به گزارش ایسنا، اوایل اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ پریسا مقتدی ـ مدیر تماشاخانه سنگلج ـ ازتخریب ساختمان همجوار این بنای تاریخی، که در سال ۱۳۸۸ به شماره ۲۷۴۶۹ درفهرست میراث ملی ایران ثبت شده است، خبر داد و با توجه به لرزش‌هایی که هنگامتخریب به این تماشاخانه وارد شده و از آنجا که این بنا روی قنات قرار گرفته و پیش‌ترهم فرونشست داشته است، ادامه تخریب ساختمان کناری و به دنبال آن گودبرداری وساخت سازه‌ای جدید را تهدیدی جدی برای تماشاخانه سنگلج اعلام کرد. از سویی،تخریب این ساختمان ظاهرا غافلگیرکننده بوده، چون آنطور که مدیر کل هنرهاینمایشی گفته آنها تا پیش از عید پیگیر بودند تا آن ساختمان به این تماشاخانه واگذارشود.

کاظم نظری ـ مدیر کل هنرهای نمایشی ـ نیز گفته بود: «شهرداری تهران بدونهیچ‌گونه هماهنگی با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری دست به این اقدام غیراصولیو غیرقانونی زده است و برای چال‌برداری در این مکان باید از وزارت ارشاد و میراثفرهنگی مجوز بگیرد»، اما محسن سعادتی ـ معاون میراث فرهنگی استان تهران ـ بهایسنا گفت که «شهرداری پیش از تعطیلات نوروز از اداره کل میراث فرهنگی استانتهران استعلام گرفته بود و پاسخ به آن استعلام این است که طبق ضوابط حریممصوب بافت سنگلج می‌توانند ساختمان را بسازند

معاون میراث فرهنگی استان تهران که به تازگی از تماشاخانه سنگلج و ساختمانی کهدر جوار آن تخریب شده، بازدید کرده است، اظهار کرد: ساختمان را شهرداری تخریبکرده و زمانی که از آن بازدید کردم درحال تخلیه نخاله‌ها بودند.

او در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود آنکه تماشاخانه سنگلج در فهرست آثار ملیثبت شده و عرصه و حریم مشخص دارد، ساختمان همجوار آن تخریب شده و متعاقبااجازۀ ساخت سازۀ جدید در عرصه و حریم آنداده شده است؟ گفت: مِلکی کهتخریب شده است و برای آن استعلام گرفته شده بود، بنای تاریخی و میراث فرهنگینبوده است. از طرفی، طبق ضوابط حریم، اگر یک بنای تاریخیِ ثبت‌شده داخل حریممصوب دیگری قرار داشته باشد، مقررات و ضوابط آن حریم مصوب، ملاک خواهد بود. ساختمانی که تخریب‌شده در بافت تاریخی سنگلج بوده، پس ضوابط حریم این بافتشامل حال آن می‌شود. شهرداری استعلام گرفته و این موارد به آنها ابلاغ و تاکید شدهاست که ملاک باید ضوابط عمومی حریم مصوب باشد.

63014416.jpg

در این عکس، ساختمان همجوار تماشاخانه سنگلج و ارتفاع آن پیش از تخریب دیدهمی‌شود.

معاون میراث فرهنگی استان تهران درباره اینکه براساس ضوابطی که میراث فرهنگیابلاغ کرده است، ساختمان همجوار تماشاخانه سنگلج تا چند متر اجازه ساخت دارد؟گفت: ساخت و ساز باید مطابق با قوانین و ضوابط حاکم بر حریم بافت سنگلج باشد،که سازه‌ها در حریم این بافت می‌توانند ۱۲ متر ارتفاع داشته باشند.

سعادتی در پاسخ به برخی اظهارت درباره ساخت ساختمانی ۲۰ طبقه در جوارتماشاخانه ثبت ملی سنگلج، اظهار کرد: از این موضوع اطلاعی ندارم. آنها باید مطابق باقوانین و ضوابط حاکم در بافت سنگلج این ساختمان را بسازند، که طبق این ضابطهمی‌تواند تا ۱۲ متر باشد. در این مورد، ضابطه عمومی حریم مصوب ملاک عمل مااست.

معاون میراث فرهنگی استان تهران در پاسخ به نگرانی‌های تماشاخانه سنگلج دربارهآسیب و خسارات احتمالی وارده به این بنای قدیمی، با توجه به لرزه‌هایی که هنگامتخریب ساختمان همجوار به آن وارد شده و خطراتی که از بابت تشدید فرونشستپیش‌بینی شده است، تاکید کرد: هنگام ساخت سازۀ همجوار نباید خسارتی به ملکثبت ملی‌شده تماشاخانه سنگلج وارد شود و معیارهای مهندسی و حفاری در حریممصوب باید مدنظر قرار گیرد.

سعادتی در پاسخ به نگرانی‌هایی نسبت به عمق گودبرداری ساختمان جدید واحتمال  ساخت طبقات بیشتر در زیر زمین که تماشاخانه سنگلج را در تهدید بیشتر قرار خواهدداد، گفت: درباره ساخت طبقات در عمق زمین اطلاعی ندارم. به هر حال میراثفرهنگی بازدیدهای مستمر خود را خواهد داشت تا مشکلی پیش نیاید. برای ما همبناهای تاریخی که ثبت ملی شده‌اند خط قرمز هستند. میراث فرهنگی در کنارتماشاخانه سنگلج است و تا جایی که بتواند از آنها دفاع می‌کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *