9:12

یکی از ویژگی‌های مهم چهل‌ودومین دوره جشنواره فیلم فجر، حضور پررنگ نهادهایدولتی با فیلم‌های متنوع و متعدد بود به‌گونه‌ای که برخی با کنایه، جشنواره این دورهرا جشنواره فیلم‌های ارگانی نام‌گذاری کردند. جدا از درستی یا نادرستی این ادعا لازماست عملکرد این نهادها و فیلم‌هایی که روانه جشنواره کردند به دقت ارزیابی شود.

به گزارش ایرنا، البته موضوع‌ این فیلم‌ها نیز با ماموریت دستگاه مورد نظر تطبیق داده شود تا درنهایت دریابیم اقدام به فیلم‌سازی نهادهای دولتی از روی کدام نقشه راه صورتمی‌گیرد. بنیاد سینمایی فارابی با ۱۲ فیلم، سازمان سینمایی سوره حوزه هنری با ۶فیلم، سازمان هنری رسانه‌ای اوج با ۶ فیلم، شهرداری تهران با ۳ فیلم، بنیاد شهیدانقلاب اسلامی با ۳ فیلم، بنیاد روایت فتح با یک فیلم، صندوق اعتباری هنر با یک فیلم،سازمان بسیج و میراث فرهنگی نیز با یک فیلم در این دوره جشنواره حضور داشتند.

البته بخش زیادی از فیلم‌ها به صورت مشارکت نهادها با یکدیگر بود. برای مثال بنیادفارابی برخلاف سال گذشته، امسال هیچ فیلمی را به طور مستقل حمایت نکرد و همهآثار مشارکتی بود. همچنین چند فیلم حوزه هنری و سازمان اوج. بنیاد شهید نیز همینوضعیت را داشت. فقط بنیاد روایت فتح و بسیج بود که با آثار مستقل در این دورهحضور پیدا کردند.

بخش زیادی از فیلم‌ها به صورت مشارکت نهادها با یکدیگر بود. بنیاد فارابی برخلافپارسال، امسال هیچ فیلمی را به طور مستقل حمایت نکرد. فیلم‌های حوزه هنری،سازمان اوج و بنیاد شهید نیز همین وضعیت را داشت. فقط بنیاد روایت فتح و بسیجآثار مستقل داشتند

بنیاد سینمایی فارابی
حضور گسترده بنیاد فارابی در جشنواره امسال با تنوع موضوعی زیادی همراه بود. اینبنیاد با ۱۲ فیلم در موضوع‌های اجتماعی، دفاع مقدس، فرزندآوری و قصاص درجنشواره امسال شرکت کرد.
۱– «آبی روشن» (مشارکت با سازمان اوج)
۲_ «آپاراتچی» (مشارکت با سازمان سینمایی سوره_حوزه هنری)
۳_ «آسمان غرب» (مشارکت با سازمان سوره_حوزه هنری)
۴بهشت تبهکاران» (مشارکت با بخش خصوصی)
۵_ «دست ناپیدا» (مشارکت با بنیاد شهید و بخش خصوصی)
۶_ «دو روز دیرتر» (مشارکت با بنیاد روایت فتح و موسسه بهمن سبز)
۷_ «شور عاشقی» (مشارکت با بنیاد شهید بخش خصوصی)
۸_ «شه سوار» (مشارکت با بخش خصوصی)
۹_ «صبح اعدام» (مشارکت با سازمان سوره و بخش خصوصی)
۱۰_ «قلب رقه» (مشارکت با بنیاد رسانه‌ای بیان)
۱۱_ «معجزه پروین» (مشارکت با میراث فرهنگی)
۱۲_ «میرو» (مشارکت با بنیاد شهید، بخش خصوصی)

170857092.jpg.webp


در موضوع اجتماعی این بنیاد از فیلم‌های «آبی روشن»، «میرو»، «شه‌سوار» و «دوروز دیرتر» حمایت کرده بود که که با محتواهای «قصاص، آبرو و فرزندآوری» دسته‌بندی شدند. از میان این چهار فیلم فقط«آبی روشن» به دلیل پرداخت مناسب ومضمون معنوی خود توانست نظر اهالی رسانه را به خود جلب کند. «شه‌سوار» بهدلیل تکرار موضوع، «میرو» به دلیل ضعف اثر در پرداخت و «دو روز دیرتر» به علتپرداخت سخیف به مساله فرزندآوری مورد انتقاد جدی قرار گرفتند.

امسال در سبد فارابی، فیلم‌های دفاع مقدس نیز به چشم می‌خورد. «آسمان غرب» باموضوع دلاوری‌های شهید شیرودی، «دست ناپیدا» با موضوع زنان و دفاع مقدسو«قلب رقه» با زیرشاخه مدافعان حرم ساخته شد. البته در فیلم میرو نیز بخش‌هاییمرتبط با مساله جنگ بود که گویا به دلیل گرفتن حمایت از بنیاد فارابی به فیلم الصاقشده در غیر این صورت کمترین ارتباط مضمونی در میان نبود. از میان این آثار، «آسمانغرب» و «قلب رقه» توانست نظرها را به خود جلب کند اما نمایش فیلم «دستناپیدا» اثر «انسیه شاه‌حسینی» به دلیل ضعف مفرط و کیفیت پایین اثر با انتقادشدید اهالی رسانه مواجه شد و این پرسش را مطرح کرد دلیل حمایت یک نهاد دولتیاز چنین آثاری که حتی قابلیت پخش از تلویزیون را هم ندارند، چیست.

از سرمایه‌گذاران دو فیلم «صبح اعدام» و «بهشت تهبکاران» پرسیده شد به چه دلیلاز یک اثر شبه رادیویی یا اثر تله تئاترگونه باید حمایت دولتی شود؟

تاریخ معاصر از دیگر مضامینی بود که در فیلم‌های فارابی قرار داشت؛ «صبح اعدام»،«بهشت تبهکاران» و «معجزه پروین» از جمله آثاری بودند که با موضوع‌های تاریخینمایش داده شدند. صبح اعدام درباره «طیب حاج رضایی» و «اسماعیل رضایی»،«بهشت تبهکاران» درباره ملی شدن صنعت نفت و «معجزه پروین» با موضوع زندگیپروین اعتصامی شاعر معاصر ایران ساخته و نمایش داده شد. هر سه فیلم در حوزهتاریخ معاصر با ضعف مفرط در ساخت مواجه بودند، به‌گونه‌ای که سئوال ازسرمایه‌گذاران دو فیلم اول پرسیده شد که دقیقا به چه دلیل از یک اثر شبه رادیوییمانند «صبح اعدام» یا اثر تله تئاترگونه «بهشت تهبکاران» باید حمایت دولتی شود.

«معجزه پروین» اثر «محمدرضا ورزی» نیز اگرچه شکل و شمایل تاریخی‌اش درستبود اما مانند همیشه در ساخت، کارگردانی و فیلمنامه مشکلات خود را داشت. درحوزه تاریخ اسلام نیز فیلم «شور عاشقی» با نگاهی به انتقال اسرای کربلا ساخته شدهبود که این اثر هم دقیقا مشابه یک اثر تلویزیونی بود که شانس چندانی برای اکراننخواهد داشت. «آپاراتچی» تنها اثری با موضوع سینما بود که فارابی در آن مشارکتکرده و نمایش آن در سالن اهالی رسانه و کیفیت خوب اثر با اقبال مواجه شد. نخستیناثر کارگردان فیلم اثری بدون ادعا بود که حرف‌هایش را در بطن فیلم بدون دادن شعاراضافه مطرح کرده بود و نوید آینده یه کارگردان خوشفکر را می‌دهد.

نتیجه حضور بنیاد فارابی در جشنواره
آثار مشارکتی بنیاد سینمایی فارابی در داوری نهایی با ۴۷ نامزدی در ۱۹ بخش مختلفتوانست نظر داوران را به خود جلب و در نهایت ۱۱ سمیرغ را کسب کنند که هشتسمیرغ در بخش مسابقه و نگاه نو و سه سمیرغ دیگر در بخش بین‌الملل جشنواره بهدست آمد. همچین دیپلم افتخار جایزه ملی گوهر شاد به انسیه شاه‌حسینی کارگردانفیلم سینمایی «دست ناپیدا» اختصاص پیدا کرد.
از نظر کمی، فارابی در این جشنواره توانست از داوران نمره قبولی بگیرد اما با توجه بهچالش‌های داوری این دوره، شاید خیلی قابل ارزیایی نهایی نباشد و باید دید کدام‌یک ازاین آثار در اکران عمومی می‌تواند نظر تماشاگران به خود جلب کند.

سازمان هنری رسانه‌ای اوج
این سازمان با چهار فیلم «مجنون»، «آبی روشن» و «پرویز خان» و همچنین انیمیشن«ببعی قهرمان» در بخش پویانمایی چهل و دومین جشنواره فیلم فجر شرکت کرد. محتوای این فیم‌ها شامل «دفاع مقدس، ورزش، اجتماعی، قصاص، کودک و تاریخمعاصر» است.

دو فیلم مجنون و پرویز خان، پرتره شهید مهدی زین‌الدین از فرماندهان دفاع مقدسو پرویز دهداری سرمربی اسبق تیم ملی است. اوج برای نخستین‌بار در موضوع‌هایاجتماعی نیز به ساخت اثر پرداخت؛ البته نخستین انیمیشن این سازمان برای کودکاننیز در جشنواره رونمایی شد.

بعد از گذشت بیش از یک دهه فیلم‌سازی سازمان اوج، به طور قطع می‌توان گفتتوانسته بر اساس یک نقشه راه و استراتژی مشخص در عرصه فیلم و سریال حاضرباشد. یکی از آنها ساخت پرتره از فرمانده دفاع مقدس و مفاخر ایران است که امسالاختصاص به شهید زین الدین و پرویز دهداری داشت. هر چند فیلم مجنون، بنا بهعقیده منتقدان در پرداخت چهره شهید زین الدین خیلی موفق نبود اما فیلمی کلاسیکدر حوزه دفاع مقدس و عملیات خیبر ساخته شده بود که مخاطب از دیدن آن لذتمی‌برد. ضمن اینکه بر خلاف برخی فیلم‌های دفاع مقدسی، قهرمان فیلم در انتهایفیلم به شهادت نرسید.

170942598.png.webp


فیلم پرویز خان نیز درباره تلاش، کوشش و پاسداشت وحدت ملی بود؛ آن‌هم در جاییکه احساس می‌شود در حال باخت هستی. برخی این فیلم را واکنشی به حوادث سالگذشته دانستند که باعث شد حتی در جام جهانی تیم ملی ما دچار لطمه شود اما درهر صورت پرویز خان اثری شسته و رفته از یک واقعه ورزشی بود که توانسته همهیجان بخش ورزشی را حفظ کرده و هم قصه مورد نظر را به خوبی بیان کند. شاید ایناثر فتح بابی شود تا در ایران فیلم‌های ورزشی با دقت بیشتری ساخته شوند.
فیلم «آبی روشن» نخستین حضور اوج در ساخت اثر اجتماعی است؛ البته می‌توانگفت در انتخاب مساله با احتیاط عمل شده؛ هر چند در موضوع انتخابی نیز فیلم قابلقبول و دفاع از کار درآمده بود. انتخاب بحث آبرو و تحول شخصیت معتمد شهر ازجمله نکات مغفول کمتر گفته شده است؛ با این حال به نظر می‌رسد فیلم در سینماشانس چندانی نداشته باشد اما گزینه خوبی برای نمایش در صداوسیما خواهد بود.

سازمان اوج که امسال تلاش کرده بود با چهره‌های تازه‌کار و جوان آثارش را بهجشنواره برساند در عرصه انیمشین نیز برای نخستین‌بار ورود و انیمیشن «ببعیقهرمان» را روانه جشنواره کرد؛ اثری که با استانداردهای جهانی برای کودکان ساختهشده تا در این عرصه هم نمره قابل قبولی بگیرد. انیمشین صنعت پرخرجی است کهورود سازمان اوج می‌تواند با نگاه مضمونی درست، آثار قابل قبولی را بسازد.

سازمان اوج امسال تلاش کرده بود با چهره‌های تازه‌کار و جوان آثارش را به جشنوارهبرساند و در عرصه انیمشین نیز برای نخستین‌بار ورود و انیمیشن «ببعی قهرمان» راروانه جشنواره کرد

نتیجه حضور سازمان اوج در جشنواره
اوج امسال با نامزدی مجنون در چندین بخش، رکورددار ادوار جشنواره شد. دررتبه‌های بعدی «پرویز خان» ۹ نامزد و «آبی روشن» ۵ نامزد در بخش سودای سیمرغداشت که در نهایت «مجنون» با چهار سیمرغ، «پرویز خان» با دو سیمرغ و یک دیپلمافتخار و انیمیشن «ببعی قهرمان» با یک دیپلم افتخار کار خود را در جشنواره به پایانرساندند.

حوزه هنری
سازمان سینمایی سوره وابسته به حوزه هنری بعد از چند سال، حضوری قوی و موثردر جشنواره فیلم فجر داشت. عرضه ۶ فیلم در جشنواره فیلم فجر در موضوع‌های«دفاع مقدس، تاریخ معاصر، کودک‌ونوجوان و سینماوهنر» آنهم بعد از حضور کمفروغ دوره گذشته و البته فیلم‌های ناامیدکننده، نشان می‌داد حوزه هنری با یک نقشهدرست وارد جشنواره شده است. این سازمان در جشنواره امسال با ۶ فیلم زیر شرکتکرد:

۱_ «احمد» (مشارکت با موسسه تصویرشهر شهرداری تهران)
۲_ «آسمان غرب» (مشارکت با بنیاد سینمایی فارابی و ارتش جمهوری اسلامی)
۳_ «صبح اعدام» (مشارکت با بنیاد سینمایی فارابی)
۴_ «باغ کیانوش» (محصول باشگاه فیلم سوره و مشارکت با کانون پرورش فکریکودکان و نوجوانان)
۵_ «آپاراتچی» (مشارکت با بنیاد سینمایی فارابی و مدرسه سینمایی اندیشه و هنر«ماه»)
۶_ «رویا شهر» (مشارکت با معاونت فرهنگی شهرداری تهران و مجتمع مهوا)

170942608.jpg.webp

بعد از تماشای آثار، ثابت شد سازمان سینمایی سوره در حال رسیدن به یک بلوغ درعرصه تولید آثار سینمایی است. این سازمان امسال دو فیلم از قهرمانان دفاع مقدسیعنی شهید احمدکاظمی و شهید علی‌اکبر شیرودی را تولید کرد. در کنارش، نگاهی بهتاریخ انداخت و روایت زندگی «طیب حاج رضایی و اسماعیل رضایی» از شهدای ۱۵خرداد را به دست افخمی سپرد. در بخش تاریخ و سینما، سری به دهه شصت زدند وآپاراتچی را ساختند و نگاهی نقادانه به گیروگرفت‌های سینمایی در اوایل انقلابانداختند. از احوال کودک و نوجوان نیز غافل نبودند و فیلم تحسین‌شده «باغکیانوش» را به جشنواره آوردند. در آخر نیز با انیمشین «رویا شهر» در این عرصه نیزاعلام حضور کردند.

حوزه هنری امسال دو فیلم با پروداکشن بالا داشت. فیلم احمد که به حضور اولیهشهید احمد کاظمی در زلزله بم می‌پرداخت، اثر بسیار بزرگی است و بازسازی فرودگاهبم و بخش‌های مرتبط با آن زحمت زیادی بر تیم تولید داشته است. از این سو احمدفیلمی بود که شایسته تقدیر است زیرا تولید این بخش‌ها در نهایت دستاوردی برایسینمای ایران است اما احمد در محتوا عقب‌گرد کامل بود. ساخت یک شخصیتمنفعل از شهید احمد کاظمی امری نیست که به راحتی بتوان از آن بگذشت. کسی درساعات اولیه زلزله مدیریت درخشانی از خود برجای گذاشت در فیلم طوری تصویرشده که توان تصمیم‌گیری درست ندارد و در هنگام بحران فقط گریه می‌کند. بگذریم ازکنایه‌های متعدد فیلم به سپاه و ارتش و البته ایجاد دوقطبی‌های کاذب و بی‌ربط.

«آسمان غرب» دومین فیلم سنگین حوزه هنری بود. شهید علی‌اکبر شیرودی خلبانهلی‌کوپتر کبرا بود و در اگر این مساله در فیلم نمود نداشت همه تلاش‌ها برای نشاندادن دلاورهایش بی‌نتیجه بود. آسمان غرب قرار بود نقش شیرودی در خنثی‌کردنتهاجم دشمن بعثی در روزهای ابتدای جنگ را نشان دهد که با حضور پرقدرت ارتشدر تامین لجستیک فیلم، این مساله به خوبی اتفاق افتاده است.

پروازهای متعدد و حضور سنگین ادوات نظامی در فیلم همراه به طراحی یک قصهدرست باعث شد آسمان غرب همان فیلمی باشد که سال‌ها در عرصه دفاع مقدسانتظارش را می‌کشیدیم. اثری پر حادثه با جنگ‌های واقعی و ادوات واقعی‌تر. وقتی درتاریخ می‌خواندیم شیرودی با ستون زرهی دشمن چه کرد، این را در فیلم به عینهمشاهده می‌کنیم و از این جهت «آسمان غرب» را می‌توان یکی از شانس‌های اکراندانست.

اما بازسازی تاریخ معاصر برای حوزه هنری به دهه ۴۰ هم رسید و آن لحظات اعدامطیب و اسماعیل رضایی توسط پهلوی بود. اثری که کارگردانش افخمی بود و اثرشمورد پسند منتقدان قرار نگرفت؛ هر چند هیات داوران را مجاب کرد به اون سیمرغکارگردانی دهند. با این حجال صبح اعدام بعید است در اکران عمومی شانس چندانیداشته باشد.

فیلم «باغ کیانوش» در حوزه کودک‌ونوجوان یکی از غافگیری‌های جشنواره بود کهتوانست نظر مثبت اهالی سینما را جذب کند. فیلم آن‌قدر سرحال بود که اهالی سینمااز خود پرسیدند چگونه این فیلم در سودای سیمرغ حضور نداشت و آثاری به مراتبضعیف‌تر جای آن را پر کرده بودند

«باغ کیانوش» اما یکی از غافگیری‌های جشنواره بود که توانست نظر مثبت اهالیسینما را جذب کند. فیلمی در حوزه کودک و نوجوان که از کتابی با همین عنوان اقتباسشده و این قدر سرحال بود که اهالی سینما از خود پرسیدند چگونه این فیلم درسودای سیمرغ حضور نداشت و آثاری به مراتب ضعیف‌تر جای آن را پر کرده بودند. باغکیانوش با یک انتخاب هوشمندانه و روند تولید درست، آتیه خوبی برای سینمای ایرانفراهم کرد.

«آپاراتچی» دیگر فیلمی که نبودنش در سودای سیمرغ جای سئوال داشت، یکبازسازی خوش نقشه از دهه شصت بود که دیگر قرار نبود از بالا تا پایین سیستم رامحاکمه کند بلکه تلاش کرده نقدهایش را منصفانه مطرح کند و راه اقناع را پیشبگیرد. آخرین اثر حوزه، انیمیشن «رویاشهر» بود که در کنار سه اثر دیگر پازل انیمشینجشنواره را کامل کردند. این اثر هم در ساخت با کیفیت خوبی مواجه بود اما فقدانقصه‌پردازی لازم و عدم شخصیت‌پردازی درست باعث لطمه خوردن آن شده بود.

نتیجه حضور در جشنواره
آثار حوزه هنری در جشنواره فیلم فجر با نگاه مثبت داوران همراه و موفق به کسب ۱۰سیمرغ بلورین و یک دیپلم افتخار در بخش سودای سیمرغ و بین‌الملل شد.

شهرداری تهران (موسسه تصویر شهر)
شهرداری تهران امسال با دو فیلم «بی‌بدن» و «احمد»(مشارکت با سازمان سینماییسوره حوزه هنری) و یک انیمشین «رویا شهر» در جشنواره حاضر بود. عدم حضورفیلم بی‌بدن در بخش سودای سیمرغ باعث ایجاد حاشیه تا روزهای آخر جشنواره شدو حتی وزیر فرهنگ نیز درباره آن اظهارنظر کرد. این سه فیلم در موضوع‌های دفاعمقدس، اجتماعی(با موضوع قصاص) و کودک و نوجوان است.

«بی‌بدن» یکی از مهم‌ترین فیلم‌های جشنواره بود که به تدبیر عجیب دبیر جشنواره بهسودای سیمرغ راه نیافت و همین مساله باعث ایجاد مناقشه بین شهرداری تهران وجشنواره فیلم فجر شد تا جایی که در جلسه هماهنگی وزارت ارشاد و شهرداری تهرانخبری از دبیر جشنواره نبود. با این حال بی‌بدن که با الهام از یک پرونده واقعی ساختهشده بود یکی از فیلم‌های خوب این دوره بود که با دفاع از حکم الهی قصاص، توانستاثری در خور و شایسته خلق کند.

170942610.jpg.webp


اگر چه ساخت این فیلم با این کیفیت برای شهرداری تهران یک امتیاز محسوب می‌شوداما به دلیل نداشتن هیج از موضوع‌های مورد نظر شهری می‌توان این پرسش را مطرحکرد که دلیل هزینه‌کرد شهرداری برای این اثر چه بوده است؟
همین سئوال را می‌توان درباره مشارکت شهرداری در فیلم احمد کرد. احمد اثری پرترهدرباره یک مطقع زمانی آنهم در شهر بم است که هیچ یکی از موضوع‌های و وقایع آن بهشهرداری تهران مرتبط نبوده و نیست. آخرین اثر شهرداری انیمیشن رویاشهر است کهبا مشارکت حوزه هنری ساخته شده و بیشتر اثر آخرالزمانی است که می‌توانسویه‌هایی از مظاهر جهان جدید را نیز در آن یافت.

اگرچه فیلم «بی‌بدن» یکی از مهم‌ترین فیلم‌های جشنواره بود که به تدبیر عجیب دبیرجشنواره به سودای سیمرغ راه نیافت اما با توجه به مرتبط نداشتن با موضوع‌هایمورد نظر شهری، این پرسش مطرح شد که دلیل هزینه‌کرد شهرداری برای این اثر چهبوده است؟

نتیجه حضور در جشنواره
سهم شهرداری از جوایز اختتامیه جشنواره تنها برای فیلمی بود که با مشارکت حوزههنری ساخت. سیمرغ بلورین جایزه ویژه گوهرشاد به «حبیب والی‌نژاد» و سیمرغبهترین چهره‌پردازی به «مرتضی کهزادی»، سیمرغ بلورین بهترین جلوه‌های ویژهبصری به «محمد برادران» و دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اصلی زن به «سارهرشیدی» اهدا شد. فیلم بی‌بدن اگرچه در میان فیلم‌های نگاه نو نامزد بهترین فیلمشد اما در نهایت دستش به جایزه نرسید.

بنیاد شهید انقلاب اسلامی
این نهاد دولتی نیز امسال به سه فیلم «شور عاشقی»، «دست ناپیدا» و «میرو» درموضوع‌های دفاع‌مقدس و تاریخ اسلام در جشنواره امسال حضور یافت. بنیاد شهیدابتدای امسال نخستین جشنواره بین‌المللی و پنجمین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامهایثار را برگزار کرده بود و به نظر می‌رسد در دوره ریاست قاضی‌زاده هاشمی این روندادامه‌دار باشد؛ هر چند کیفیت آثار تولید شده حرف و حدیث بسیاری را برجایمی‌گذارد.

دی‌ماه امسال هاشمی معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفته بود: برایانتخاب آثار، شورای فیلمنامه‌خوانی و طرح‌خوانی ایجاد کردیم که حدود ۳۱۸ طرحمختلف به این شورا ارسال شد. از این تعداد ۱۱۱ طرح سینمایی بود. ۵۲ طرح در شوراتصویب شد که از این تعداد ۱۶ طرح سینمایی، ۱۳ طرح مستند بوده و اکنون حدود ۴۰فیلم کوتاه داستانی و کمیک موشن آماده‌سازی و در مراکز عرضه منتشر شده است. همچنین تولید ۶ فیلم سینمایی آغاز شده که از این تعداد پنج فیلم به پایان رسیده و دربخش مستند نیز فیلمبرداری ۲ فیلم تمام شده است.

170942614.jpg.webp


طبق سند تحولی که سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی رِئیس بنیاد شهید و امورایثارگران برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی جوانان با زندگی شهدا از طریقرسانه ابلاغ کرده‌؛ مقوله ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در همه محصولات سمعی وبصری همچون فیلم، سریال، مستند، انیمیشن وجود دارد.

«میرو» و «دست‌ ناپیدا» آثار بنیاد شهید در حوزه دفاع مقدس هستند و تقریبا جزوآثار ضعیف این دوره محسوب می‌شدند. ضعف اثری مثل دست ناپیدا به حدی زیادبود که واکنش‌های عصبی انسیه شاه‌حسینی را در پی داشت و خواهان برخورد بامنتقدان فیلمش شد.
میرو نیز اگرچه در جغرافیای سیستان و بلوچستان فیلمبرداری شده بود اما دفاعمقدس چونان وصله‌ای ناچور به فیلم الصاق شده بود که گویی فقط برای تامین نظراسپانسر انجام شده است. وقتی در کارنامه سینمایی بنیاد شهید نگاه می‌کنیم اثر چونروز سوم را می‌بینیم و حالا باید حسرت خورد که این نهاد چگونه دست به حمایتآثاری زده که در گیشه شانسی ندارند.

«شور عاشقی» دیگر فیلمی است که مورد حمایت بنیاد شهید قرار گرفته و دربارهاسرای کربلاست. اگر دو فیلم قبلی از نگاه منطقی به حوزه جهاد و دفاع مقدس مرتبطبود این فیلم به طور کامل در خارج از حوزه ماموریتی این نهاد مورد حمایت قرار گرفتهاست.

نتیجه حضور در جشنواره
آثار مورد حمایت بنیاد شهید در جشنواره امسال یک جایزه در بخش سودای سمیرغ ودو جایزه در بخش بین‌الملل گرفت. در سودای سمیرغ، سیمرغ بلورین بهترینجلوه‌های ویژه میدانی جشنواره را فیلم «دست ناپیدا» دریافت کرد. همچنین دربخش بین‌الادیان، سیمرغ بلورین بهترین فیلم به «داریوش یاری» برای فیلم «شورعاشقی» اهدا شد. همچنین با رأی هیأت (داوران) دیپلم افتخار گوهرشاد در بخشجایزه نگاه ملی؛ سرباز وطن به انسیه شاه‌حسینی برای کارگردانی «دست ناپیدا» تعلقگرفت. همچنین بازیگران فیلم شورعاشقی نامزد بهترین بازیگر نقش اول مرد و زنشدند که البته به جایزه نرسیدند.

بنیاد روایت فتح
این بنیاد تنها با یک فیلم «دو روز دیرتر»( با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی و موسسهبهمن سبز) آن هم نه در حوزه دفاع مقدس که اثری درباره افزایش جمعیت وفرزندآوری بود و توسط کارگردانی ساخته شده که همه ساخته قبلی آن هم در حوزهمحتوا هم در حوزه گیشه ناموفق و شکست خورده بودند.

170942619.png.webp

جالب آنکه «محمد نادری» مدیرعامل بنیاد روایت فتح در توجیه حمایت از ساخت ایناثر در رشته توئیتی طولانی در شبکه ایکس نوشت: «ایران از سال۸۵ وارد پنجرهجمعیتی شده و این پنجره به مرور زمان بسته خواهد شد به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۲۵دیگر این فرصت وجود نخواهد داشت؛ اما متاسفانه این فرصت بزرگ نیز به دلیلهمراه شدن عامل داخلیِ «اقتصاد وابسته به نفت» با عامل خارجیِ «تحریم‌ها»، بهسرعت در حال از دست رفتن استبا این حال نادری توضیح نداده که از اساسچگونه بین این موضوع و حیطه ماموریت سازمان متبوعش ارتباط برقرار کرده است کهاگر هم بود باید فیلمی با کیفیت بالا تولید می‌شد نه اثری چنین نازل.

«دو روز دیرتر» از اساس قرار بوده با نگاهی ظنز به مساله جمعیت و فرزندآوری نگاهکند و الگویش هم فیلم «خجالت نکش» است اما نگاه سخیف به مساله و تقلیلموضوع به مساله جنسی و باز کردن پای شوخی‌های نازل از ابتدا فیلم را هدر دادهاست و با سرهم بندی موضوع‌ها در فیلم تلاش داشته نظر سرمایه‌گذار جلب شود؛ امادر نهایت فیلم اثری در وهن فرزندآوری که با وسوسه پول به ارث رسیده، تبدیل شدهاست.

نتیجه حضور در جشنواره
این فیلم در هیچ بخشی نتوانست نظر هیات داوران را به خود جلب کند.

صندوق اعتباری هنر
از جمله حضورهای عجیب نهادی دولتی در فجر امسال همین مشارکت صندوقاعتباری هنر در اثری بود که نهاد دیگر زیرمجموعه ارشاد نیز حامی آن بود. این نهاد بافیلم «دست ناپیدا» (با مشارکت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد سینمایی فارابی) باموضوع دفاع مقدس در جشنواره امسال شرکت کرد. مشخص نیست بر چه اساسیصندوق اعتباری هنر که وظیفه‌اش در حمایت و پشتبانی است وارد عرصه فیلم‌سازیمی‌شود و نتیجه‌اش می‌شود فاجعه‌ای به اسم دست‌ناپیدا. فیلم دست ناپیدا قرار بوداثری درباره حضور زنان در جنگ باشد اما به قدری سطحی بود که تبدیل به یکی از آثارضعیف جشنواره شد.

170942631.jpg.webp

نتیجه حضور در جشنواره
فیلم در سودای سمیرغ، سیمرغ بلورین بهترین جلوه‌های ویژه میدانی جشنوارهدریافت کرد. همچنین با رأی هیأت (داوران) دیپلم افتخار گوهرشاد در بخش جایزهنگاه ملی؛ سرباز وطن به انسیه شاه‌حسینی برای کارگردانی «دست ناپیدا» تعلقگرفت.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *