ابدی ها

12:42

hollywoodreporter

The Eternals just released new posters of its main characters, giving fans another glimpse at the upcoming Marvel film about the immortal alien race of godlike beings.

ابدی هاابدی هاابدی ها

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *