​انجمن صنفی فیلم‌نامه‌نویسان

به اسم «صیانت» معاش و سلامت روانی مردم ایران را نابود نکنید

1400-05-09
انجمن صنفی فیلم‌نامه‌نویسان سینما طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را محکوم کرد ​انجمن صنفی فیلم‌نامه‌نویسان سینمای ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم‌ کردن طرح اخیر مجلس در محدود کردن بیش‌تر فضای مجازی، از نمایندگان مردم خواست که این ماجراجویی کوته‌نظرانه ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات