تجلیل از شهدای نیروی هوایی در «۲۸۸۸»؛ کارگردان متاثر شد و نشست را ترک کرد

بهمن 19, 1400
کارگردان فیلم «۲۸۸۸» تا سوال دوم بیشتر تاب نیاورد، وقتی از رشادت‌های شهید عباس دوران و عظمت بلندپروازان و خلبانان دفاع مقدس حاضر در سالن گفت؛ بغضش ترکید، اشک امانش نداد و سالن را ترک کرد و ادامه نشست خبری را به همکارانش واگذار کرد. به گزارش ایرنا، همه ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات