تغییر نام بخش ۱۵ روز کارگردانان جشنواره کن

1401-08-11
بخش ۱۵روز کارگردانان جشنواره کن ۲۰۲۳ با عنوان جدید «۱۵ روز سینماگران» از امروز کارش را آغاز کرد. به گزارش خبرنگار بانی‌فیلم در فرانسه، بخش ۱۵روز کارگردانان، اولین بخش چهارگانه جشنواره کن است که زودتر از دیگر بخش‌ها ثبت‌نام فیلم‌ها را آغاز کرده است. این بخش ...