خاک‌سپاری یعقوب یادعلی در آمریکا

1400-12-05
پیکر یعقوب یادعلی در بوستونِ آمریکا به خاک سپرده خواهد شد. به گزارش ایسنا، یعقوب یادعلی، نویسنده و فیلم‌سازِ ایرانی که به خاطر سکته‌ قلبی و در سن ۵۱ سالگی در بوستون آمریکا از دنیا رفت در همان کشور به خاک سپرده خواهد شد. همسر او، اکرم کبیری این ...