۳ روز،۳ میلیارد؛ گشت۳» همچنان می‌تازد!

آبان 29, 1400
دستیابی فیلم سینمایی «گشت۳» به فروش ۳میلیاردی در سه روز اول، بار دیگر ثابت کرد که می‌توان به رونق گیشه‌ سینماها امید داشت. به گزارش بانی‌فیلم، سومین فیلم از سری‌ فیلم‌های «گشت ارشاد» با جذب نزدیک به ۱۲۰هزار تماشاگر در ۲۷۸ سالن سینما در سه روز نخست اکرانش فروش سه میلیارد تومان را پشت سر گذاشت و ...

«گشت ۳» رکوردها را جابجا می‌کند!

آبان 27, 1400
  فیلم سینمایی «گشت ۳» آخرین ساخته سعید سهیلی توانست در دومین روز اکرانش به فروشی معادل یک‌ میلیارد و دویست میلیون تومان دست بیابد. به گزارش بانی‌فیلم، این فیلم با جذب نزدیک به ۴۸هزار تماشاگر نوید روزهایی پرفروغ برای اقتصاد سینمای ایران می‌دهد. «گشت ۳» در ۲۰۶ سالن سینمایی اکران شده که در نخستین روز خود برخی ...