سوغات کرونایی گروه کره ای «بی تی اس» از آمریکا!

دی 4, 1400
تست کووید سوگا ستاره کره ای کی پاپ پس از بازگشت گروه «بی تی اس» ازآمریکا مثبت اعلام شد. به گزارش فارس به نقل از گاردین، تست کووید سوگا ستاره کره ای کی پاپ پس از بازگشت گروه «بی تی اس» ازآمریکا مثبت اعلام شد. مدیریت گروه می گوید خواننده ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات