روایت هشدار مریم کاظمی؛ آسیب‌پذیری تئاتر با هُل دادن گروه‌ها به سمت گیشه

اسفند 9, 1400
مریم کاظمی معتقد است که تئاتر برای بقای تمرینات و اجراها نیاز به حمایت‌های مالی دارد. با هُل دادن گروه‌ها به سمت گیشه آسیب‌پذیر هستیم. شغل و مهارت حرفه‌ای ما اجراست. باید بتوانیم درآمد داشته باشیم. نمی‌خواهیم با ضررهای جبران‌ناپذیر امکان کارهای آینده ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات