روایت هشدار مریم کاظمی؛ آسیب‌پذیری تئاتر با هُل دادن گروه‌ها به سمت گیشه

1400-12-09
مریم کاظمی معتقد است که تئاتر برای بقای تمرینات و اجراها نیاز به حمایت‌های مالی دارد. با هُل دادن گروه‌ها به سمت گیشه آسیب‌پذیر هستیم. شغل و مهارت حرفه‌ای ما اجراست. باید بتوانیم درآمد داشته باشیم. نمی‌خواهیم با ضررهای جبران‌ناپذیر امکان کارهای آینده ...