آقایان تازه مدیر شده؛ لطفاً پاسخ دقیق بدهید!

بهمن 16, 1400
بانی‌فیلم: وقتی از منیره قیدی کارگردان فیلم پرحاشیه «دسته دختران» در نشست رسانه‌ای این فیلم پرسیده شد «آیا بهتر نبود با وجود بودجه ۲۰میلیارد تومانی، بخشی از این بودجه را به بالا بردن کیفیت فیلمنامه اختصاص می‌دادید؟» پاسخی استهزاگونه داد، می‌شد فهیمد دامنه بهره‌مندی برخی ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات