مشکل حل شد؛ اکران فیلم جدید دنیل کریگ از سپتامبر!

1401-04-12
بانی‌فیلم: در کنار مشکلات مربوط به دوران کرونا و پاندمی این ویروس در کشورها، تعویق افتادن اکران فیلم‌ها هم گریبانگیر سازندگان فیلم‌ها شده بود، موردی که با فروکش کردن نسبی این ویروس، روی پرده رفتن فیلم‌های سینمایی هم به روال معمول خود بازگشت. یکی از این ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات