توضیحات مهران مدیری در مورد کپی بودن سری جدید «دورهمی»

تیر 12, 1400
مهران مدیری با تاکید بر اصل «احترام به مخاطب»، درباره اظهارات بحث برانگیزش درباره کپی بودن سری جدید «دورهمی»، توضیح داد: در جهانی زندگی می کنیم که شما به هرچه استناد کنید، کمتر از دو دقیقه می توان اصلش را درآورد؛ بنابراین باید به بیننده احترام گذاشت و باید واقعیت ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات