چرا مدیری از کپی کردن نمی ترسد؛ «دورهمی» هدیه انتخاباتی سیما به مردم؟

خرداد 28, 1400
حسین فردرو از سازندگان باسابقه مسابقات و برنامه های تلویزیونی، در ارزیابی ساختار جدید «دورهمی» و اظهارات مهران مدیری درباره کپی برداری از مسابقات خارجی، معتقد است: کپی کردن در کشور ما مرسوم شده است؛ چراکه تلویزیون سرمایه گذاری لازم برای تست و تهیه برنامه نمونه را انجام نمی دهد ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات