اسکار ۲۰۲۱، کم بیینده ترین مراسم تاریخ آکادمی

1400-02-07
بر اساس آمار و ارقام اولیه، شمار بیندگان تلویزیونی مراسم اسکار ۲۰۲۱ با ۵۸ درصد کاهش در مقایسه با آمار سال گذشته رو به رو شده است. به گزارش ایسنا، مراسم نود و سومین دوره جوایز سینمایی اسکار روز گذشته تحت تاثیر بحران جهانی کرونا با دو ماه تاخیر و ...