اکران فیلم‌ها منوط به تأیید کمیته ۳ نفره؛ حلقه ممیزی تنگ‌تر شد!

آذر 30, 1400
همه فیلم‌های سینمایی که پیش از این پروانه نمایش دریافت کرده‌اند، برای ورود به چرخه اکران عمومی مجدد توسط کمیته‌ای سه نفره زیرنظر رئیس سازمان سینمایی بازبینی می‌شوند. به گزارش مهر، روز گذشته یکشنبه ۲۸ آذرماه با اعلام صریح سازمان سینمایی، اکران فیلم سینمایی «چپ، راست ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات