گشت۳؛ حاشیه‌های مهم‌تر از اصل در یک اثر هجوآمیز سیاسی_اجتماعی

آذر 5, 1400
رحمت امینی (عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینما) گشت ارشاد ۳ همینطور که از نامش پیداست، گانه‌ی سوم از سه گانه‌ی سعید سهیلی است که بر پایه دوستی سه رفیق با محوریت یک اتومبیل (ون) می‌گردد و در دسته‌ی فیلم‌های سیاسی_اجتماعی هجوآلود قرار می‌گیرد ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات