به انگیزه سالگرد درگذشت هنرمند کمال الملک مثل یک عکاس تاریخ را ثبت کرد

مرداد 28, 1400
هنر ایران زمین ۸۱ سال قبل درست در چنین روزهایی، یکی از نامدارانش را از دست داد. محمد غفاری معروف به کمال‌الملک که به راستی از مشهورترین و پرنفوذترین شخصیت‌های تاریخ هنر معاصر ایران به‌شمار می‌آید. به همین مناسبت ایسنا در این گزارش نگاهی دارد بر ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات