کف دستمزد نگارش فیلم‌نامه در سال آینده؛ سینمایی: ۳۵۰میلیون تومان!

مارس 14, 2023
اعلام کف دستمزد فیلمنامه در سال آینده توسط شورای مرکزی انجمن فیلمنامه‌نویسان بنا به وظیفه صنفی، شورای مرکزی انجمن فیلم‌نامه‌نویسان ایران در روزهای پایانی سال، نرخ کف دستمزد فیلمنامه در سال ۱۴۰۲ را اعلام می‌کند؛ [هرچند با استاندارد بین‌المللی، فیلم‌نامه یک اثر سینمایی حدود ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات