کتاب پنجم از مجموعه داستان‌های شاهنامه روی پیشخوان کتابفروشی‌ها

بهمن 24, 1400
کتاب پنجم از مجموعه داستان های شاهنامه به نگارش محسن دامادی توسط انتشارات کتاب سرای نیک روانه بازار شد. به گزارش مهر، کتاب پنجم از مجموعه داستان‌های شاهنامه، نوشته محسن دامادی، شامل داستان فرزندان فریدون، پادشاه کیانی ایران به تازگی توسط انتشارات کتاب سرای نیک روانه بازار شده است ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات