کتاب پنجم از مجموعه داستان‌های شاهنامه روی پیشخوان کتابفروشی‌ها

1400-11-24
کتاب پنجم از مجموعه داستان های شاهنامه به نگارش محسن دامادی توسط انتشارات کتاب سرای نیک روانه بازار شد. به گزارش مهر، کتاب پنجم از مجموعه داستان‌های شاهنامه، نوشته محسن دامادی، شامل داستان فرزندان فریدون، پادشاه کیانی ایران به تازگی توسط انتشارات کتاب سرای نیک روانه بازار شده است ...